Selected participants from the first round

Sl.No Selected participants
1 Achintya M B
2 Ankita
3 Abhiram P S
4 Bhoomika Madhusudan
5 Chinmayi Joshi
6 Deepa M S
7 Debarati
8 Dhanush S K
9 Jayachandra Ramesh
10 Kishore R L
11 Mohammed Hisham
12 Nikhita S V
13 Rekha Sudarshan
14 Samrath M
15 Sunil D C
16 Siddarth B S
17 Shriya Singh
18 Smruthi R
19 Sourjith Ghosh
20 Sudha Subramanyan
21 Tripti Hegde
22 Tarun
23 Yash Raj S
24 Yamuna P