Participants who have made it to the next round

Sl.No Live audition participants Badge No
1 Achintya M B 76
2 Ankita 87
3 Anirudh 57
4 Abhiram P S 175
5 Charan Raj B S 165
6 Chinmayi Joshi 107
7 Deepa M S 98
8 Deepti Hegde 140
9 Guru Kiran Hegde 13
10 Jayachandra Ramesh 104
11 Kishore R L 91
12 Karthik P 85
13 Mohammed Hisham 163
14 Mahalakshmi 41
15 Manoj Kumar Acharya 71
16 Mangala M 45
17 Nandashree 61
18 Nikhita S V 131
19 Nagavibha 6
20 Pragathi V 83
21 Pooja Ganesh 21
22 Pramod 39
23 Prajwal 72
24 Ramya S 123
25 Shilpashree R 46
26 Samrath M 73
27 Sunil D C 178
28 Siddarth B S 17
29 Shriya Singh 68
30 Shravanthi K V 137
31 Smruthi R 173
32 Sourjith Ghosh 177
33 Shreya J B 120
34 Shriya Keshav 135
35 Shri Hari 141
36 Tarunya S 55
37 Tripti Hegde 134
38 Tarun 12
39 Vinu Malnad 122
40 Yash Raj S 04
41 Yamuna P 144Sl.No Online audition participants
42 Rekha Sudarshan (Bangalore)
43 Pooja R Panicker (Kerala)
44 Bhoomika Madhusudan (Bangalore)
45 Sudha Subramanyan (Chennai)
46 Debarati (kolkata)
47 Vishnu Kant Bharti (Purnia, Bihar)
48 Dhanvarshini S (Andhra Pradesh)
49 Dhanush S K (Mysore)